Głównym celem ubezpieczeń jest zapewnienie ochrony osobie ubezpieczonej i osobom bliskim przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych, a także uniknięciu problemów finansowych związanych ze stratami wywołanymi przez czynniki zewnętrzne oraz zapewnieniu poczucia większego bezpieczeństwa przy podejmowaniu decyzji (np. o wzięciu kredytu hipotecznego) związanych z długoletnim obciążeniem finansowym.

 

Nasi Doradcy Finansowi:

  • pomogą wybrać rodzaj i zakres ochrony,
  • dopasują wysokość składki do możliwości finansowych ubezpieczonego,
  • pomogą wypełnić wszystkie dokumenty i sprawy formalne.

W ofercie ubezpieczeniowej mamy:

  • ubezpieczenia na życie,
  • ubezpieczenia nieruchomości,
  • ubezpieczenia od poważnych zachorowań,
  • ubezpieczenie wypadkowe,
  • ubezpieczenia od utraty pracy,
  • pakiety medyczne.